ProExpres – program per ndermarje prodhimi

program për menaxhimin njësive të prodhimit Mundeson planifikimin dhe ekzekutimin e prodhimit ne te gjithe fazat e tij. Menaxhon rezervimet...

program për menaxhimin njësive të prodhimit

Mundeson planifikimin dhe ekzekutimin e prodhimit ne te gjithe fazat e tij. Menaxhon rezervimet e plotesuara osse jo te klienteve, mundeson konfigurim recepturash dhe perllogarit koston e produktit te prodhuar, shkarkon lendet e para. I pajisur me nje set raportesh statistikore etj.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

funksionet kryesore te programit

 1. Përcaktimin e lidhjes produkt – recepture.
 2. Llogaritje automatike e kostos të produkteve të gatshme dhe gjysmë produkteve.
 3. Kontroll të gjendjës së produkteve dhe recepturave të tyre në çdo kohë.
 4. Menaxhim të Porosive, prenotim të lëndeve të para për realizimin e Porosive, lajmërim kur ka mungesë lëndesh të para etj.
 5. Konfigurim i disa fazave të prodhimit.
 6. Raportim të detajuar për të gjitha njësitë prodhuese.
 7. Llogari të vecantë për Furnitorët dhe Klientët.
 8. Karta anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi perferencial per artikullin.
 9. Mundëson Iventar të ndarë për cdo Njësi Inventari.
 10. Artikujt për Shitje zgjidhen nëpërmjet skanerit Bar-Kod për efiçencë dhe shpejtesi.
 11. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 12. Shitje me lloje të ndryshme TVSH (psh 0,10,20 % etj) .
 13. Çmime të ndryshme për Sektorë te ndryshëm shërbimi.
 14. Ngarkim masiv në program i Artikujve të Rinj dhe Furnizimeve nëpërmjet Excelit (për të kursyer kohë).
 15. Te përshtatur për Kasë Fiskale dhe Monitor Me Prekje.
 16. Mundësojne printimin e Faturës në formatet skontrino (50, 80 dhe 150mm),shirit dhe A4.
 17. Te gjithe raportet jane të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.
 18. Mundësojne menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.
 19. Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.
 20. Mundësojne nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.
 21. Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.
 22. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 23. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 24. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 25. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 26. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 27. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 28. Printim Etiketa Cmimesh dhe Barkodesh per Artikujt
 29. Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh: manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.
 30. Transferim I lehte iventari nga nje magazine ne tjetren.

 pse duhet te perdorni proexpres

Sepse automatizon te gjithe proceset komollekse te prodhimit duke i thjeshtuar ne maksimum ato. Thjeshton planifikimin dhe ekzekutimin e prodhimit ne te gjithe fazat e tij, menaxhon rezervimet e plotesuara ose jo te klienteve, mundeson konfigurim recepturash dhe perllogarit koston e produktit te prodhuar, shkarkon lendet e para. I pajisur me nje set raportesh statistikore etj.

kush perdor proexpres?

ProExpres perdoret nga te gjitha sipermarrjet qe kane njesite e tyre te prodhimit si punishte, shtypshkronja, ndërmarrje, fabrika etj.

proexpres – program për menaxhimin njësive të prodhimit