PharmaExpres – program per farmaci dhe depo farmaceutike

program per farmaci dhe rrjete farmacish Mundeson menaxhimin recetave me/pa rimbursim, barnave dhe suplementeve me tvsh te ndryshme, te date...

program per farmaci dhe rrjete farmacish

Mundeson menaxhimin recetave me/pa rimbursim, barnave dhe suplementeve me tvsh te ndryshme, te date – skadencave, iventarit, marredheniet me depot etj.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

funksionet kryesore te programit

 1. Evidentimin e pacientëve dhe të mjekëve.
 2. Recetat e regjistruara me/pa rimbursim.
 3. Evidentim të kategorive të rimbursimit me çmim te plotë, çmim pacienti, çmim alternativ të parë, shumën që pacienti duhet të paguajë dhe shumën e rimbursueshme të çdo recete.
 4. Listë-treguesin e Recetave me Rimbursim të Plotë/ të Pjesshëm.
 5. Evidencën e Shitjeve & Blerjeve, Gjëndjen e barnave në magazinë, Gjëndjen e Arkës .
 6. Raporte për detyrimet e Klientëve apo ndaj Furnitorëve.
 7. Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi perferencial per artikullin.
 8. Njoftimin për skadencën e ilaçeve.
 9. Shitje me TVSH 0,10,20% , shitje me lexues bar-code dhe përshtatje me kasat fiskale.
 10. Artikujt për Shitje zgjidhen nëpërmjet skanerit Bar-Kod për efiçencë dhe shpejtesi.
 11. Çmime të ndryshme për Sektorë te ndryshëm shërbimi.
 12. Ngarkim masiv në program i Artikujve të Rinj dhe Furnizimeve nëpërmjet Excelit (për të kursyer kohë).
 13. Ngarkim nga jashtë i barnave të listës, pacientëve dhe mjekëve të përcaktuar nga DRSKSH.
 14. Të përshtatur për Kasë Fiskale dhe Monitor Me Prekje.
 15. Mundësojnë printimin e Faturës në formatet skontrino (50,80 dhe 150mm),shirit dhe A4.
 16. Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.
 17. Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.
 18. Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.
 19. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 20. Mundësojne nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.
 21. Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.
 22. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 23. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 24. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 25. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 26. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 27. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 28. Printim Etiketa Cmimesh dhe Barkodesh per Artikujt
 29. Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.
 30. Transferim I lehte iventari nga nje magazine ne tjetren

pse duhet te perdorni PharmaExpres

Mundeson procesimin e recetave me/pa rimbursim, inventarin, skadencat, marredheniet me depot etj. Eshte I afte te lidhet me pajisje e jashtme si barcode, Ekrane Klienti, Kasa fiskale, Printera tbarcodesh, per ta lehtesuar automatizuar procesin e menaxhimit te shitjeve . Integrohet edhe pajisje dore (palmare, tableta,telefona) per te mundesuar iventar fizik ne rafte, pergatitje liste etiketash per printim, fatura blerje / shitje, transferta malli. Per momentin PharmaExpres eshte zgjidhja me plote dhe me ekonomike ne treg per farmacite.

Kush perdor PharmaExpres?

PharmaExpres perdoret nga farmacite dhe rrjetet e farmacive. Ne versionin per zinxhir farmacish mundeson sinkronizim nepermjet internetit te faturave nga te gjithe pikat e shitjes per ne nje server qendror ne distance.

PharmaExpres – program per farmaci dhe rrjete farmacish