ParkingExpres

program menaxhimin e parkingjeve ParkingExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Parkingjeve.Administron hyrje-daljet e makinave, perllogarit kohen e qendrimit,...

program menaxhimin e parkingjeve

ParkingExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Parkingjeve.Administron hyrje-daljet e makinave, perllogarit kohen e qendrimit, menaxhon abonentet, garanton transparence ne listen e makinave ne parking, printon ne kase ose vjen ne versionin e fiskalizuar

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

manuali dhe video prezantim

funksionet kryesore te programit

 1. Shume I thjeshte ne perdorim
 2. Hyrje-Dalje te makinave, perlklogaritje dhe faturim I kohes se Qendrimit
 3. Liste e personalizuar dhe fleksibel cmimesh per fashat orare
 4. Ne cdo moment menaxheri mund te shfaqe
 5. Listen e makinave qe jane brenda, dhe mund te ushtroje kontroll nese ka ndonje parregullsi
 6. Ne fund te dites punonjesi printon
 7. Xhiron dhe dorezon parate
 8. Konfigurim dhe trajtim abonentesh qe nuk paguajne me ore
 9. Program financiar I kompletuar, Kliente, Arketime, Pagesa, Borxhe etj
 10. Lidhet me pajisje te jashtme si psh printer dhe Kase Fiskale
 11. I disponueshem edhe ne versionin me Fiskalizim online, pra pa nevoje per Kase Fiskale

pse duhet te perdorni parkingexpres

ParkingExpres eshte nje program financiar i cili ndihmon ne organizimin e punes se parkingjeve. Ky program ofron mundesine per te automatizuar kete proces duke mundesuar listeprezencen e makinave qe jane ne cdo kohe ne parking dhe vendet e lira, manaxhimin e koheqendrimit te seciles makine ne parking, te mundesoje ofrim cmimesh te ndryshme ne fasha orare te ndryshme dhe te gjitha keto te llogaritura automatikisht nga programi.
ParkingExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili mundeson nje manaxhim sa me te mire te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te gjithe veprimtarise. Ofron dhe raporte statistikore te ndryshme qe ju ndihmojne te analizoni ecurine e biznesit tuaj.

kush perdor ParkingExpres?

ParkingExpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga cdo Parking per te organizuar dhe manaxhuar sa me mire punen e ketyre bizneseve.

parkingexpres -program per parkingje