OilExpres – program per pika karburanti

program menaxhimin e Pikave te Karburantit OilExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Pikave te Karburantit.Administron shitjet, blerjet, iventarin...

program menaxhimin e Pikave te Karburantit

OilExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Pikave te Karburantit.Administron shitjet, blerjet, iventarin e pompave, klientet me para ne dore, tollona dhe borxhlinjte. Administron furnitore dhe arken. Ka nje larmishmeri raportesh statistikore

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim

funksionet kryesore te programit

 1. Nderfaqe grafike dhe shume praktike
 2. Menaxhim i shitjeve.
 3. Konfigurim praktik I pompave, depozitave, llojeve te karburanteve, tollonave.
 4. Inventar mbylles I turnit: Numri Progresive(i litrave) Para dhe Pas (perfundimit te turnit) per cdo pompe, identifikimi I litrave te shitur,dhe sa prej tyre jane shitur me para ne dore, tollona apo dhene borxh klienteve.
 5. Kartele e detajuar e borxhit te klienteve.
 6. Menaxhim i furnizimeve.
 7. Llogaria e furnitorëve.
 8. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
 9. Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
 10. Llogari për klientët e regjistruar.
 11. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 12. Raport kosto-fitim i shitjeve.
 13. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 14. Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 15. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur
 16. Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 17. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 18. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale.

pse duhet te perdorni oilexpres

OilExpres eshte nje program financiar i cili ndihmon ne organizimin e punes se pikave te karburanteve. Ky program ofron mundesine per te automatizuar kete proces duke mundesuar listeprezencen e makinave qe jane ne cdo kohe ne parking dhe vendet e lira, manaxhimin e koheqendrimit te seciles makine ne parking, te mundesoje ofrim cmimesh te ndryshme ne fasha orare te ndryshme dhe te gjitha keto te llogaritura automatikisht nga programi.
ParkingExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili mundeson nje manaxhim sa me te mire te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te gjithe veprimtarise. Ofron dhe raporte statistikore te ndryshme qe ju ndihmon te analizoni ecurine e biznesit tuaj.

kush perdor oilexpres?

OilExpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga cdo Pike Karburanti per te organizuar dhe manaxhuar sa me mire shitjet, iventarin e pompave, tollonat, borxhet dhe aspektet e tjera financiare te biznesit

oilexpres – program per pika karburantesh