MarketExpres – program per dyqan, magazina, market, supermarket, butik

program per dyqane, markete e magazina shumice MarketExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Njësive Tregtare (dyqane, markete,magazina shumice...

program per dyqane, markete e magazina shumice

MarketExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Njësive Tregtare (dyqane, markete,magazina shumice etj).Administron shitjet, iventarin, kliente, furnitore, arken. Ka nje larmishmeri raportesh statistikore.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 35,000 LEK

Kompjuter Shtese: 20,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

integrim me pajisje te tjera

MarketExpres eshte disenjuar qe te punoje me te gjithe pajisjet me te fundit qe lehtesojne punen ne nje market apo dyqan pakice si ekrane TouchScreen, kasa fiskale, peshore rrjeti (printojne etiketa), lexues barcode, ekrane klienti, printera etiketash.

funksionet kryesore te programit

 1. Menaxhim i shitjeve.
 2. Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje.
 3. Llogaria e furnitorëve.
 4. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
 5. Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
 6. Artikujt për shitje mund të zgjidhen nëpërmjet skanerit me Bar Kod.
 7. Lidhje e programit me Peshoren me Barkod dhe Ekranin (Display) Per Klientin.
 8. Zgjedhje e llojit dhe formatit të faturës (shirit skontrino, A4).
 9. Menaxhimi i klientëve, kategorizimi sipas zbritjes së aplikueshme.
 10. Karta Anetaresie per klientet te cilat bejne te mundur aplikimin automatik te nje cmimi preferencial per klientin.
 11. Sistem pikesh dhe dhuratash.
 12. Llogari për klientët e regjistruar.
 13. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 14. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 15. Raport kosto-fitim i shitjeve.
 16. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 17. Menaxhohen përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh shitje, furnizime, arkë).
 18. Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 19. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur
 20. Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 21. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 22. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale
 23. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 24. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 25. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 26. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka.
 27. Administrim Pagesash – Arkëtimesh.
 28. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 29. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 30. Printim Etiketa Cmimesh dhe Barkodesh per Artikujt
 31. Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites.
 32. Transferim I lehte iventari nga nje magazine ne tjetren.

pse duhet te perdorni MarketExpres

MarketExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e dyqaneve, marketeve,magazina shumice etj. Eshte I afte te lidhet me te gjithe pajisjet e jashteme Peshore me barcode, Ekrane Klienti, Kasa fiskale, Printera te thjeshte dhe barcodesh, per ta lehtesuar automatizuar procesin e menaxhimit te shitjeve me pakice dhe shumice. Integrohet edhe pajisje dore (palmare, tableta,telefona) per te mundesuar nje sere procesesh te nevojshme per tu realizuar ne levizje si verfikim iventar fizik ne rafte, pergatitje liste etiketash per printim, fatura blerje / shitje, transferta malli, realizim preventivi per klientin etj. Per momentin MarketExpres eshte zgjidhja me plote dhe me ekonomike ne treg.

Kush perdor MarketExpres?

MarketExpres perdoret nga gjitha gama e njesive tregtare si markete,magazina shumice/pakice, kancelari, tabakino, magazina materialesh ndertimi, elektrike, veglash pune, pjese kembimi e bojra, dyqane veshjesh, argjendari, dyqan elektronike etj.

MarketExpres – program per dyqane, markete e magazina shumice