LabExpres

program menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave LabExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te...

program menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave

LabExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave. Administron listen, parametrizimin dhe pergjigjet e analizave, kartelen e pacientit, kalendar takimesh, lajmerime automatike, finance, fiskalizim etj

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim

(shkarko Prezantimin LabExpres)

funksionet kryesore te programit

 1. Listimi I gjithe Analizave te Laboratorit se bashku me cmimet e tyre.
 2. Percaktimi I Testeve Laboratorike per cdo Analize, dhe parametrizimi I tyre (psh percaktimi I kufijve  normale per cdo Test)
 3. Reflektimi I Rezultateve te Analizave per cdo pacient dhe printimi I tyre ne nje format estetik.
 4. Listimi ne nje format praktik dhe kronologjik te te gjithe Rezultateve te Analizave te procesuara dhe te paprocesuara ende.
 5. Historik I detajuar I  te gjithe konsultave dhe diagnozave per cdo pacient. Kartele e detajuar e pacientit: Te dhena te Pergjithshme, foto, histori mjekesore etj
 6. I pajisur me Liste takimesh per pacientet.
 7. I pajisur me sistem lajmerimesh automatike , per te kujtuar mjekun per evente te caktuara ne data te caktuara, lidhur me kujdesin ndaj pacienteve
 8. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 9. Menaxhim (I permbledhur) I Faturave, Pagesave, Borxhit si per Pacientet ashtu edhe per Mjeket qe referojne pacientet ne Klinike (dhe qe nuk paguajne ne moment por periodikisht disa Fatura njeheresh).
 10. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 11. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Adminsitrim Pagesash – Arkëtimesh.
 12. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 13. Raport kosto-fitim i shitjeve.
 14. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 15. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 16. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet
 17. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 18. Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 19. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 20. Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 21. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 22. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale.

pse duhet te perdorni labexpres

LabExpres eshte nje program financiar i cili ndihmon ne manaxhimin dhe organizimin e punes ne Laboratoret e analizave. Ky program ofron organizimin e punes ne lidhje me oraret e takimeve te klienteve apo aktivitetin e mjekeve; mundeson te keni nje pamje te qarte mbi historikun e klienteve mbi analizat e kryera, diagnozen, apo historikun mjeksor; raporte te ndryshme statistikore etj.
Ndihmon te keni nen kontroll dhe manaxhimin e gjendjes se artikujve qe nevojiten per veprimtarine duke ju ofruar informacion mbi inventarin e mallrave ne kohe reale. LabExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili mundeson nje manaxhim sa me te mire te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te gjithe veprimtarise nepermjet automatizimeve qe ofron dhe raporteve statistikore te ndryshme qe mundeson ky program.

kush perdor labexpres?

LabExpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga Laboratoret e analizave duke ofruar organizim sa me te mire te punes dhe lehtesi ne manaxhimit te gjithe biznesit.

labexpres – program per klinika analizash