GymExpres

program menaxhimin e palestrave GymExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Palestrave. Administron checkin-chekout te abonenteve, perllogarit Seancat, pajisur...

program menaxhimin e palestrave

GymExpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Palestrave. Administron checkin-chekout te abonenteve, perllogarit Seancat, pajisur me raporte menaxhimi, administron artikujt e shitjes, financiar si edhe me fiskalizim.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim

funksionet kryesore te programit

  1. Perdorim I Thjeshte dhe grafik
  2. Kartele e detajuar e abonentit me gjeneralitetet personale, foto, pagesat, seancat etj
  3. Raport mbi Listen e Abonenteve Aktive dhe Prezencat Ditore
  4. Menaxhon Hyrje-Daljet, abonenti ben vete checkin dhe chekout pa nevojen e recepsionistit
  5. Perllogarit seancat e konsumuara dhe ato te mbetura
  6. Menaxhimi I listes se Cmimeve te Abonimeve
  7. Menaxhon produktet e shitjes: cmimet, iventarin, shitjet, pagesat etj
  8. I disponueshem edhe ne versionin me Fiskalizim online, pra pa nevoje per Kase Fiskale
  9. Program financiar I kompletuar, Kliente, Arketime, Pagesa, Borxhe etj

pse duhet te perdorni gymexpres

GymExpres eshte nje program financiar i cili ju vjen ne ndihme per organizimin e punes se palestrave. Ky program ju ofron lehtesi ne manaxhimin e listes se abonenteve, cmimet e abonimeve, seancat e konsumuara apo te mbetura, abonimet aktive etj, dhe te gjitha keto te llogaritura automatikisht nga programi.
GymExpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili mundeson nje manaxhim sa me te mire te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te gjithe veprimtarise. Ofron dhe raporte statistikore te ndryshme qe ju ndihmojne te analizoni situaten aktuale financiare dhe te vleresoni ecurine e biznesit tuaj.

kush perdor GymExpres?

GymExpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga cdo Palester per te organizuar dhe manaxhuar sa me mire punen e ketyre bizneseve.

gymexpres – program per palestra