ExchangeExpres – program per kembim valutor

program për menaxhimin e Zyrave Këmbimeve Valutore Automatizon gjithe proceset e Zyrave Exchange: Mundeson krijim pa limit monedhash, menaxhon (lokalisht...

program për menaxhimin e Zyrave Këmbimeve Valutore

Automatizon gjithe proceset e Zyrave Exchange: Mundeson krijim pa limit monedhash, menaxhon (lokalisht ose online ) kurset ditore te cilat mund te shfaqen edhe ne Ekran/Televizor , balancen e arkes, raporte te Bankes se Shqiperise, aplikim komisioni mbi transaksionet, fitimin periodik.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim
funksionet kryesore te programit

 1. Teper i lehte ne perdorim. Vetem me 3 klikime te tastieres finalizohet transaksioni i kembimit dhe printimi i fatures perkatese.
 2.  Regjistrimi dhe mirëmbajtja e një numri të pakufizuar te Monedhave.
 3. Mirëmbajtjen e të dhënave për kurset e përditshme si të kursit të blerjes ashtu edhe të kursit të shitjes.
 4. Balance sakte e arkes per cdo valute.
 5. Mundeson edhe aplikimin e nje Komisioni ne Blerje apo Shitje te Valutes. Ku aplikohet komision, paraprakisht gjenerohet Aneks8 (sipas Bankes se Shqiperise) per klientin. Komisioni eshte i dukshem edhe ne fature.
 6. Mundësojnë printimin e Faturës (të vecantë ose përmbledhëse) në formatet skontrino (50,80 ) si edhe ne format A5 sipas nje formati te miratuar nga Banka e Shqiperise.
 7. Raporte të shumëllojshme:
  o Levizjet e Monedhave dhe Balanca aktuale e tyre ne arke
  o Kursi Mesatar i Blerjes per cdo Monedhe
  o Kursi Mesatar Analitik i Blerjes per nje Monedhe te caktuar
  o Raporti i Fitimit periodik
  o Raporti i Kembimeve Valutore dhe Komisioneve perkatese
  o Vlera e Arkes per cdo Monedhe
  o Raportet e Bankes se Shqiperise (Formulari1, 2 dhe 3)
  o Raporti i DPPP (per transaksione mbi limitin e deklarimit te pastrimit te parave)
  o Raporti Ditari i Arkes
 8.  Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.
 9.  Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.
 10. Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.
 11. Mundësojnë nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.
 12. Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
 13. Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.

pse duhet te perdorni ExchangeExpres

Programi ExchangeExpres eshte nje program mjaft kompleks dhe realizon nje numer te madh funksionesh qe I perkasin regjistrimit dhe menaxhimit te kembimeve valutore.

Kush perdor ExchangeExpres?

ExchangeExpres perdoret nga cdo pike kembimi valutor per te lehtesuar dhe automatizuar punen e saj.

ExchangeExpres – program për menaxhimin e Zyrave Këmbimeve Valutore