Smaller Default Larger

Trans-Expres

truck TransExpres-logo

 

Përshkrimi:

Sistem per menaxhimin e Kompanive te Transportit

Sistemi operativ:

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Instalimi:

Per rrjet

                                                                  

 

Funksionet kryesore të programit

 • Administron shoferet, kamionet, rimorkiot
 • Administron flete-udhetimet, iteneraret dhe ndalesat si ne vajtje edhe ne ardhje
 • Administron shpenzimet e rruges per cdo udhetim
 • Administron faturimin e te gjithe klienteve qe kane ngarkese per te transportuar gjate nje udhetimi te kamionit
 • Administron Arken dhe pagesat per shoferet.
 • Mundeson printimin e Flete-udhetimeve, CMR (dokumenta shoqerues te mallit), listen e sherbimeve te trasportit dhe faturimin ndaj cdo klienti porosites etj
 • Administron itenerarin, shpenzimet dhe listepagesat per cdo shofer.
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 • Menaxhohen  përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.

 

20120426083955199

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim te klienteve (ne ambjentet e ketij te fundit), aplikohen tarifat e meposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000

 

shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë

Lista e cmimeve për funksionalitetet shtesë Softexpres