Smaller Default Larger

Task-Expres

Scheduled Tasks TaskExpres-logo

 

Përshkrimi:

Sistem per monitorimin e realizimit te detyrave dhe eficences ne pune te punonjesve

Sistemi operativ:

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Instalimi:

Per rrjet

                                                                   Çmimi : 99 EUR

Funksionet kryesore të programit

  • Reflektimi I punonjesve dhe te dhenat e tyre
  • Listimi I detyrave periodike (ditore,javore,mujore)
  • Krijimi I Roleve te Detyrave sipas kategorive te punes dhe bashkangjitja e tyre cdo punonjesi
  • Nderfaqe praktike ku cdo punonjes shenjon se kur realizoi cdo detyre dhe komentin perkates
  • Mundesohet edhe shenjimi I cdo hyrje/dalje nga puna duke perllogaritur edhe oret neto te punes se cdo punonjesi
  • Nderfaqe praktike dhe e permbledhur e administratorit per monitorimin e ecurise aktuale (apo historike) te realizimit detyrave per te gjithe punonjesit
  • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
  • Menaxhohen  përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre
  • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
  • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.

employees

 

Emërtimi

Çmimi (Euro)

Çmimi për  Server TaskExpres

99

Çmimi për Terminale shitje shtesë

49 /term

 

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim te klienteve (ne ambjentet e ketij te fundit), aplikohen tarifat e meposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000

 

shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë
Lista e cmimeve për funksionalitetet shtesë Softexpres