Smaller Default Larger

Oil-Expres 3.0

oil expres_box oil-expres-logo

Përshkrimi:

Program për menaxhimin e Pikave te Karburantit

Sistemi operativ:

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Instalimi:

Per rrjet

Funksionet kryesore të programit

  • Nderfaqe grafike dhe shume praktike
  • Menaxhim i shitjeve.
  • Konfigurim praktik I pompave, depozitave, llojeve te karburanteve, tollonave.
  • Inventar mbylles I turnit: Numri Progresive(i litrave) Para dhe Pas (perfundimit te turnit) per cdo pompe, identifikimi I litrave te shitur,dhe sa prej tyre jane shitur me para ne dore, tollona apo dhene borxh klienteve.
  • Kartele e detajuar e borxhit te klienteve.
  • Menaxhim i furnizimeve.
  • Llogaria e furnitorëve.
  • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
  • Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
  • Llogari për klientët e regjistruar.
  • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
  • Raport kosto-fitim i shitjeve.
  • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
  • Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
  • Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur
  • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
  • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
  • I përshtatur edhe me Kasë Fiskale

cellphone-gas-station1

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.


Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klientëve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000

shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë

Lista e cmimeve per funksionalitetet shtese softexpres