Smaller Default Larger

Lab-Expres

checkupnew

LabExpres

(shkarko Prezantimin LabExpres)

 

Përshkrimi:

Sistem per menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave

Sistemi operativ:

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Instalimi:

Per rrjet

                                                                   Çmimi : 249 EUR

 

Funksionet kryesore të programit

  

 • Listimi I gjithe Analizave te Laboratorit se bashku me cmimet e tyre.
 • Percaktimi I Testeve Laboratorike per cdo Analize, dhe parametrizimi I tyre (psh percaktimi I kufijve  normale per cdo Test)
 • Reflektimi I Rezultateve te Analizave per cdo pacient dhe printimi I tyre ne nje format estetik.
 • Listimi ne nje format praktik dhe kronologjik te te gjithe Rezultateve te Analizave te procesuara dhe te paprocesuara ende.
 • Historik I detajuar I  te gjithe konsultave dhe diagnozave per cdo pacient. Kartele e detajuar e pacientit: Te dhena te Pergjithshme, foto, histori mjekesore etj
 • I pajisur me Liste takimesh per pacientet.
 • I pajisur me sistem lajmerimesh automatike , per te kujtuar mjekun per evente te caktuara ne data te caktuara, lidhur me kujdesin ndaj pacienteve
 • Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 • Menaxhim (I permbledhur) I Faturave, Pagesave, Borxhit si per Pacientet ashtu edhe per Mjeket qe referojne pacientet ne Klinike (dhe qe nuk paguajne ne moment por periodikisht disa Fatura njeheresh).
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 • Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Adminsitrim Pagesash – Arkëtimesh.
 • Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 • Raport kosto-fitim i shitjeve.
 • Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 • Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 • Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 • Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 • I përshtatur edhe me Kasë Fiskale

 


 

Emërtimi

Çmimi (Euro)

Çmimi për  Server LabExpres

249

Çmimi për Terminale shitje shtesë

149 /term

 

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim te klienteve (ne ambjentet e ketij te fundit), aplikohen tarifat e meposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000

 

shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë
Lista e cmimeve për funksionalitetet shtesë Softexpres