Smaller Default Larger

Exchange-Expres 3.0

exchange2
exchange-expres
(shiko Video-Prezantimin)

Përshkrimi:

Program për menaxhimin e Këmbimeve Valutore 

Sistemi operativ:

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

Instalimi:

Kompjuter qëndror (server) me bazë të dhënash SQL Server, kompjutera fundoreEmri

A mund te instalohet ne Rrjet?

Çmimi (EUR)

Exchange Expres 

po

249

ExchangeExpres është një program që shërben per menaxhimin e pikave të këmbimit valutor. Programi bën të mundur regjistrimin e veprimeve të ndryshme që kryhen në një pikë këmbimi valutor si dhe informacionet e ndryshme të këtij veprimi.

Programi ExchangeExpres është një program mjaft kompleks dhe realizon nje numër të madh
funksionesh që i përkasin regjistrimit dhe menaxhimit të këmbimeve valutore.

 

Funksionet kryesore të programit

• Teper i lehte ne perdorim. Vetem me 3 klikime te tastieres finalizohet transaksioni i kembimit dhe printimi i fatures perkatese.
• Regjistrimi dhe mirëmbajtja e një numri të pakufizuar te Monedhave.
• Mirëmbajtjen e të dhënave për kurset e përditshme si të kursit të blerjes ashtu edhe të kursit të shitjes.
• Balance sakte e arkes per cdo valute.
• Mundeson edhe aplikimin e nje Komisioni ne Blerje apo Shitje te Valutes. Ku aplikohet komision, paraprakisht gjenerohet Aneks8 (sipas Bankes se Shqiperise) per klientin. Komisioni eshte i dukshem edhe ne fature.
• Mundësojnë printimin e Faturës (të vecantë ose përmbledhëse) në formatet skontrino (50,80 ) si edhe ne format A5 sipas nje formati te miratuar nga Banka e Shqiperise.
• Raporte të shumëllojshme:
o Levizjet e Monedhave dhe Balanca aktuale e tyre ne arke
o Kursi Mesatar i Blerjes per cdo Monedhe
o Kursi Mesatar Analitik i Blerjes per nje Monedhe te caktuar
o Raporti i Fitimit periodik
o Raporti i Kembimeve Valutore dhe Komisioneve perkatese
o Vlera e Arkes per cdo Monedhe
o Raportet e Bankes se Shqiperise (Formulari1, 2 dhe 3)
o Raporti i DPPP (per transaksione mbi limitin e deklarimit te pastrimit te parave)
o Raporti Ditari i Arkes

• Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.
• Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.
• Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.
• Mundësojnë nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.
• Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.
• Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.

money-exchange

Emërtimi

Çmimi (Euro)

Çmimi për  Server Exchange-Expres Rrjet

249

Çmimi për Terminale shitje shtesë

99 /term

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë,quiz-08.12.13 për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Per klientet qe ndodhen jashte Tiranes, shpenzimet e udhetimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit te parë, për Ri-Instalim te programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klienteve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në Tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000

shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë

Lista e cmimeve për funksionalitetet shtesë Softexpres

·         Teper i lehte ne perdorim. Vetem me 3 klikime te tastieres finalizohet transaksioni i kembimit dhe printimi i fatures perkatese

·         Regjistrimi dhe mirëmbajtja e një numri të pakufizuar te Monedhave.

·         Mirëmbajtjen e të dhënave për kurset e përditshme si të kursit të blerjes ashtu edhe të kursit të shitjes

·         Balance sakte e arkes per cdo valute.

·         Mundeson edhe aplikimin e nje Komisioni ne Blerje apo Shitje te Valutes. Ku aplikohet komision, paraprakisht gjenerohet Aneks8 (sipas Bankes se Shqiperise) per klientin. Komisioni eshte i dukshem edhe ne fature

·         Mundësojnë printimin e Faturës (të vecantë ose përmbledhëse) në formatet skontrino (50,80 ) si edhe ne format A5 sipas nje formati te miratuar nga Banka e Shqiperise.

·         Raporte të shumëllojshme:

o    Levizjet e Monedhave dhe Balanca aktuale e tyre ne arke

o    Kursi Mesatar i Blerjes per cdo Monedhe

o    Kursi Mesatar Analitik i Blerjes per nje Monedhe te caktuar

o    Raporti i Fitimit periodik

o    Raporti i Kembimeve Valutore dhe Komisioneve perkatese

o    Vlera e Arkes per cdo Monedhe

o    Raportet e Bankes se Shqiperise (Formulari1, 2 dhe 3)

o    Raporti i DPPP (per transaksione mbi limitin e deklarimit te pastrimit te parave)

o    Raporti Ditari i Arkes

 

·         Të gjithë raportet janë të shkarkueshëm në Excel dhe çdo format tjetër.

·         Mundësojnë menaxhimin e Bazës së të Dhënave nga vetë Klienti.

·         Lënë gjurmë në çdo shitje të kryer apo anulluar.

·         Mundësojnë nivele aksesi të personalizuara sipas funksionit të përdoruesit.

·         Perdoruesi futet ne program edhe me ane te Kartes Magnetike apo Gjurmes se Gishtit.

·         Në versionet për Rrjet të programit cdo post pune jo-server mund të punojë i lidhur me serverin qëndror (Online),por edhe i pavarur (Offline) nga serveri qëndror. Ky funksionalitet është i dobishëm në rastet kur nuk funksionon rrjeti, pasi faturat mund të kryhen në mënyrë të pavarur dhe të sinkronizohet me serverin qëndror në një moment të dytë kur rrjeti bëhet funksional.