Smaller Default Larger

Domain-Expres

domains DomainExpres-logo

 

Përshkrimi:

Sistem dhe nderfaqe online me AKEP pre menaxhimin e domaineve .al per registrar dhe reseller.

Sistemi operativ:

Punon ne browser (internet) dhe I pavarur nga sistemi operativ

Instalimi:

online

                                                                  

 

Funksionet kryesore të sistemit

 • Nderfaqe online me AKEP per ti mundesuar registrarit apo resellerit te domaineve .al, funksionet e meposhtme:
  • Kerkese per domain .al
  • Rinovim I domainit .al
  • Transferim I domainit .al
  • Verifikim nese eshte I zene nje domain I caktuar .al
  • Ndryshim I Nameserver Set per domainet .al
  • Ndryshim I personave te kontaktit (registrant, administrator, teknik, billing)  per domainet .al
  • Raport nga AKEP  per domainet e registrarit
  • Raport nga AKEP  per kreditet e harxhuara
  • Raport nga AKEP per kontaktet  e domaineve te registrarit
  • Raport nga AKEP per Nameserver Set te domaineve te registrarit

 • Lidhet me WHMCS e registrantit ne menyre qe te terheqe dhe procesoje deri ne fund (deri me AKEP), kerkesat per domaine te reja , rinovim,transferim,  ndryshim nameservers apo kontaktesh qe e kane fillesen ne WHMCS.
 • Baza e te dhenave te ketij sistemi sinkronizohet vazhdimisht nga Baza e te dhenave te AKEP-it. Te pasurit e nje baze te dhenash te perditesuar dhe inkorporuar ne sistem, e ben  me e lehte dhe me shpejte per makinerine e  kerkimt te ketij sistemi qe te gjeje dhe sherbeje infomacionin qe I kerkohet.
 • Krijim profilesh per Resellers. Ne profilin e vet cdo Reseller menaxhon  vetem domainet e veta duke marre te gjitha sherbimet (krijim domaine te reja , rinovim, transferim, ndryshim nameservers apo kontaktesh)  nga AKEP nepermjet profilit dhe krediteve te Registrarit
 • Meqenese sherbimi ndaj Resellers kryhet nepermjet profilit dhe krediteve (ne AKEP)  te Registrarit, ketij te fundit I vihen ne dispozicion nga sistem nje set raportesh per matjen e aktivitetit dhe krediteve te harxhuara nga cdo reseller duke e bere me te lehte faturimin ndaj tyre.
 • Sistemi mundeson  me nje sere konfigurimesh paraprake si psh te dhenat default per kontakte dhe nameserverat e registrarit te cilat veteplotesohen automatikisht gjate inicializimit te formularit  per domain te ri.
 • Sistemi eshte I pajisur nga nje mekanizem shume praktik kerkimi/sugjerimi qe e ben shume te thjeshte plotesimin e formulareve/kerkesave online drejtuar AKEP
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 • Menaxhohen  përdoruesit e sistemit sipas funksioneve të tyre

domain

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.