DentalExpres

 program per menaxhimin e Klinikave Dentare DentalExpres eshte program qe i vjen ne ndihme klienteve per menaxhimin e Klinikave mjekesore,...

 program per menaxhimin e Klinikave Dentare

DentalExpres eshte program qe i vjen ne ndihme klienteve per menaxhimin e Klinikave mjekesore, estetike, dentare. Ky program ju mundeson manaxhimin e listes se takimeve, Harte vizuale dhembesh, kartele pacienti (diagnoza, foto, historik mjekesor), shitje dhe pagesa, raporte statistikore, aktiviteti I mjekeve etj.

cmimi

Kompjuteri Qendror: 40,000 LEK

Kompjuter Shtese: 25,000 LEK

Module Shtese : Kliko ketu per te pare listen

manuali dhe video prezantim
funksionet kryesore te programit

 1. Paraqitje grafike e Hartes se Dhembeve te klientit , e ilustruar me ngjyra(jeshile, blu, kuqe , bojeqielli) qe ndryshojne sipas statusit, diagnozes dhe fazes ne te cilen ndodhet procesi I punes me Dhembin nga ana e dentistit
 2. Historik I detajuar I I te gjithe seancave dentare dhe diagnozave per cdo pacient.
 3. Kartele e detajuar e pacientit: Te dhena te Pergjithshme, foto, histori mjekesore, gjendja e gojes etj
 4. I pajisur me Liste takimesh per pacientet.
 5. I pajisur me sistem lajmerimesh automatike , per te kujtuar dentistin per evente te caktuara ne data te caktuara, lidhur me kujdesin ndaj pacienteve
 6. Menaxhim praktik I Blerjeve/ Shitjeve me ane te nje nderfaqeje qe liston kronologjikisht te gjithe faturat per nje periudhe te caktuar kohore. Nga kjo liste mund te zgjedhesh dhe adminstrosh lehtesisht nje fature te caktuar.
 7. Menaxhim (I permbledhur) I Faturave, Pagesave, Borxhit si per Pacientet ashtu edhe per Mjeket qe referojne pacientet ne Klinike (dhe qe nuk paguajne ne moment por periodikisht disa Fatura njeheresh).
 8. Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve. Ngarkim praktik I Iventarit fillestar te artikujve
 9. Menaxhimi Arkes dhe Bankes.Sistem me disa Arka. Adminsitrim Pagesash – Arkëtimesh.
 10. Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 11. Raport kosto-fitim i shitjeve.
 12. Libri I Arkes, Libri I Blerjes, Libri I Shitjeve
 13. Permbledhese e Faturave te Papaguara sipas klienteve
 14. Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet
 15. Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit përkatës.
 16. Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 17. Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 18. Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 19. Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 20. I përshtatur edhe me Kasë Fiskale.

pse duhet te perdorni dentalexpres

Dentalexpres eshte nje program financiar për menaxhimin e Klinikave Dentare/Estetike/Mjeksore, i cili ndihmon dhe lehteson organizimin e punes se tyre ne lidhje me oraret e klienteve, mundeson te keni nje pamje te qarte mbi historikun e klienteve dhe statusin e ndjekjes se mjekimit te tyre, raporte te ndryshme statistikore etj.
Jep nje pasqyre te qarte te veprimtarise se klientit me biznesin tuaj nepermjet karteles se klientit, si: te dhena te pergjithshme, historiku mjeksor, paraqitje grafike e hartes se dhembeve e cila mundeson ilustrimin e statusit dhe diagnoza ne te cilen ndodhet procesi i punes me ate klient. Ndihmon te keni ne kontrollin dhe manaxhimin e gjendjes se mallrave duke ju ofruar informacion mbi inventarin e mallrave ne kohe reale. Dentalexpres eshte nje program i thjeshte ne perdorim, i cili ofron nje manaxhim te gjithe biznesit tuaj dhe mbajtjen nen kontroll te te gjithe veprimtarise nepermjet automatizimeve qe ofron dhe raporteve te ndryshme qe mundeson ky program.

kush perdor dentalexpres?

Dentalexpres eshte nje program, i cili mund te perdoret nga Klinikat Dentare/Estetike/Mjeksore duke lehtesuar dhe automatizuar funksionimin e gjithe biznesit.

dentalexpres – program per klinika dentare