Smaller Default Larger

Bar-Expres 5.2

barexpres box_cd
bar logo
(shiko Video-Prezantimin)

Çmimi : 199 EUR


Përshkrimi:

 Program për menaxhimin e Bar-Restoranteve

 Sistemi  operativ:

 Windows 2000, Windows XP, Windows 2003,   Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

 Instalimi:

 Vetëm në 1 PC


Funksionet kryesore të programit

 • Dritare majft e thjeshte perdorimi. Me pak levizje finalizohet fatura.
 • Menaxhimi i tavolinave te hapura dhe printimi i permbledheses ne fund.
 • Mbyjlla e xhiros nuk varet nga data e kompjuterit per te mos lejuar manipulim nga ana e kamarierit. Ne mbyllje te Xhiros  printohet nje permbledhese e artikujve te shitur sipas sektoreve (bar, restorant, piceri) si dhe dergohet automatikisht nje email tek telefoni i menaxherit.
 • Programi mund te shoqerohet edhe nga nje miniprogram shtese Web qe i mundeson menaxherit/pronarit qe te shohe nepermjet internetit, pavaresisht se ku ndodhet dhe ne cdo kohe Xhiron, permbajtjen e tavolinave te hapura/mbyllura, Artikujt e shitur dhe statistika te tjera te Bar-Restorantit
 • Ndarja e tavolinave ne Pista, ku cdo kamarier mund te zgjedhe pisten ku do punoje sot.
 • Ndryshim automatik i cmimit te artikullit sipas fashave orare.
 • Ndarja e Xhiros se Tavolines edhe sipas personave, ku secili paguan te vetat
 • Menaxhim i kartave te klienteve per aplikim skontosh.
 • Mundësia e shitjes me çmime të ndryshme të artikujve sipas sektorëve dhe ambjenteve.
 • Nderfaqe e pershtatur per monitor touch screen, me butona te medhenj dhe me ngjyra
 • Ripozicionimi i tavolinave në program sipas vendosjes reale të tavolinave.
 • Gjurmim i Logimeve te perdoruesve dhe detektimi i atyre te paautorizuara
 • Faturat mund te kryhen ne levizje, edhe me Palmare (si palmare sherben edhe nje celular apo Tablet i zakonshem)
 • Cdo Post Pune eshte i identifikuar me Magazinen qe ka nga mbrapa, prandaj nje Kamarier me te njejtin llogari mund te punoje ne Poste te ndryshme dhe perseri te zbrese inventarin saktesisht nga Magazina e duhur. Kjo vecori eshte e pershtatshme sidomos per Club-e dhe Komplekse (psh ne bregdet) qe karakterizohen nga shume Sektore Sherbimi
 • programi ka strukture me shume Magazina dhe shume Ndermarrje
 • Menaxhim i shitjeve.
 • Menaxhim i furnizimeve, Hyrje-Dalje.
 • Menaxhim i Inventarit. Mund të shikohet në çdo kohë inventari i gjendjes së artikujve.
 • Menaxhimi i Arkës. Pagesa – Arkëtime.
 • Formati skontrino (50,80 dhe 150mm) i faturës së shitjes.
 • I pershtatur me cdo tip  Kase Fiskale
 • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit.
 • Kamarierët mund të identifikohen me kod, karta personale (Chip/magnetike/ barcode) ose me gjurmet e gishtit.
 • Ndarja e porosive automatikisht në bar,kuzhinë,piceri etj.
 • Inventarizim për recepturat e artikujve.
 • Transferimi i faturave nga një tavolinë në një tjetër dhe nga një kamarier në tjetrin.
 • Raport kosto-fitim i shitjeve.
 • Të gjitha veprimet e kryera në program ruhen dhe me emrin e përdoruesit apo kamarierit përkatës.
 • Menaxhohen  përdoruesit e programit sipas funksioneve të tyre (si p.sh Shitje, Furnizime, Arkë).
 • Bëhet ruajtja dhe pasqyrimi i të gjitha Shitjeve të kryera dhe atyre të anulluara.
 • Raporte për çdo periudhe të zgjedhur kohore për shitjet, furnizimet, sasinë e artikujve të shitur, dhe bilancin financiar.
 • Kalimi dhe Ruajtja në Excel e të gjitha Raporteve të nxjerra.
 • Mirëmbajta, eksportimi dhe ruajtja e të dhënave të programit sa herë që dëshirohet.
 • Ngarkim praktik i Iventarit fillestar te artikujve
 • Bilanc: Blerje, Shitje, Te ardhura dhe Shpenzime
 • Perllogaritje teper e sakte e Xhiros se perdoruesit (xhiroja eshte e pa ndikueshme nga tentative manipuluese si psh : manipulimi i dates se kompjuterit apo kryerje fature me sasi/vlefte negative per te ulur artificialisht xhiron qe perdoruesi dorezon ne fund te dites).

 

bar skema

 

Sipas nevojës dhe ambientit të lokalit me 1 kompjuter mund të lidhen deri në dy printera për porositë dhe 1 për faturat. Printerat e porosive mund të vendosen 1 në bar dhe një në guzhinë. Gjithsesi programi jep mundësinë e printimit edhe në një printer të vetëm të porosive dhe faturave.

Për klientin ofrohet shërbimi i mirëmbajtjes falas për muajin e parë, për çdo problem të funksionimit të programit ne ambjentet e klientit. Për klientët që ndodhen jashtë Tiranës, shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga klienti.

Pas muajit të parë, për Ri-Instalim të programeve SoftExpres dhe/ose Ri-Trajnim të klientëve (në ambjentet e këtij të fundit), aplikohen tarifat e mëposhtme:

 

Tarifa e instalimit & trajnimit sipas vendodhjes

Nr ditëve

Orë / ditë

Total Orë

Vlera (Lek)

Instalim + trajnim në Tiranë

1

4

4

3.000

Instalim + trajnim në Rethe 1

1

8

8

6.000

Instalim + trajnim në Rethe 2

1

8

8

9.000


shënim: çmimet e mësiperme janë pa asnjë taksë të përfshirë

Lista e cmimeve për funksionalitetet shtesë Softexpres