SoftExpres

programe të çertifikuara për fiskalizim

Lexo me ShumeKontakt

Market-Expres

Program për Menaxhimin e Njësive Tregtare (dyqane, magazina shumice, butique, supermarkete, farmaci etj)

Lexo me ShumeKontakt

Bar-Expres

Program për Menaxhimin e Bar-Restoranteve

Lexo me ShumeKontakt

Hotel-Expres

Sistemi i Menaxhimit të Hoteleve me shumë Poste Pune (recepsion, bar-restorant, minibar dhome, zyre finance etj)

Lexo me ShumeKontakt

Exchange-Expres

Program për menaxhimin e pikave të Këmbimeve Valutore

Lexo me ShumeKontakt

Pro-Expres

Sistemi i Menaxhimit të Njësive të Prodhimit (shtypshkronja, ndërmarrje, fabrika etj)

Lexo me ShumeKontakt

Pharma-Expres

Sistemi i menaxhimit per Farmaci & Depove Farmaceutike

Lexo me ShumeKontakt

Mobile-Expres

Sistemi i Distribucionit dhe i Shitjes në Distancë (pershtatur me Kompjuter Dore per te bere shitje dhe printuar fatura ne terren)

Lexo me ShumeKontakt

Dental-Expres

Program per menaxhimin e Klinikave mjekesore, estetike, dentare

Lexo me ShumeKontakt

Lab-Expres

Program për menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave

Lexo me ShumeKontakt

Gym-Expres

Program për menaxhimin e Palestrave

Lexo me ShumeKontakt

Parking-Expres

Program për menaxhimin e Parkingjeve

Lexo me ShumeKontakt

Home

Program per dyqan/market/magazina shumice dhe pakice Program për menaxhimin e Njësive Tregtare (dyqane, markete,magazina shumice etj). Administron shitjet, iventarin, kliente,...

programe për pakicë, shitje me shumicë, bare & restorante, hotele, shpërndarje, etj.

SOFTEXPRES është në treg që prej vitit 2004 dhe vetem ne nje kohe te shkurter ka arritur te ketë një numër të konsiderueshëm klientësh dhe një emër të konsoliduar. Ritmet e zhvillimit janë të larta dhe synojmë zgjerimin e shërbimeve që mund të ofrojmë për ju.

disa nga klientet tane

SoftExpres eshte certifikuar nga DPT dhe AKSHI per tregetimin e programeve te fiskalizuara per transaksione me para ne dore, Fature Elektronike (pa para ne dore), Fature Shoqeruese. Sipas çertifikimit nga AKSHI & DPT, SoftExpres plotëson të gjitha kushtet sipas ligjit të ri të fiskalizimit.

Fiskalizimi shtrihet ne menyre te plote ne gjithe linjen e programeve SoftExpres:

BarExpres (per bar-restorante)
MarketExpres (per dyqane, markete, magazine etj)
PharmaExpres (per farmaci)
HotelExpres (per hotel, komplekse turistike etj)
MobileExpres (per distribucion dhe shitje ne terren)
ProExpres (per pika prodhimi, fabrika, shtypshkronja)
ExchangeExpres (per pika Kembimi Valutor)
GymExpres (per palestra)
ParkingExpres (per parkingje)
DentalExpres (per Klinika Dentare por jo vetem)
LabExpres (per Laboratore Analizash)
OilExpres (per pika Karburanti)

Prandaj, nuk ju duhet me nje kase fiskale bashke me kostot e saj shpeshta!
Gjithcka rreth Fiskalizimit, mund ta kryeni nga komoditeti I programit tuaj SoftExpres.